Nu doar soluția pentru certificarea ISO 9000,    
ci partenerul dvs. pe termen lung...    
     Quality & Environmental Certification Romania   Contact us
Home Noutăți Despre noi QEC mondial Acreditare Certificare Aplicație Cotație ISO 9001:2008 Ghidul IAF 62:1996 Link-uri utile
 
 
 
     
 
 
   

Activitatea organismelor de certificare este reglementată de diverse standarde, inclusiv Ghidul 62:1996 publicat de International Accreditation Forum (IAF). Ceea ce este important de reținut esre faptul că standardul furnizează referințe legate de determinarea duratei auditurilor inițiale de certificare, precum și a frecvenței și duratei auditurilor de supraveghere.

 

Număr de angajați
(a se vedea nota A)

  Durata auditului inițial în zile
(a se vedea nota B)
1-10 2
11-25 3
26-45 4
46-65 5
66-85 6
86-125 7
126-175 8
176-275 9
276-425   10
426-625 11
626-1175 12
1176-1550 13
1551-2025 14
2026-2675 15
2676-3450 16
3451-4350 17
 
 1. A. Numărul de angajați este dat de totalul de persoane implicate în sistemul de management al calității, nu neapărat din întreaga organizație. Se includ angajații permanenți, cei angajați temporar, sezonier, subcontractorii.

  Angajații cu timp parțial de lucru sunt tratați ca angajați cu normă întreagă. Determinarea depinde de numărul de ore de lucru prestate, comparate cu durata normală de muncă.

 1. B. Durata auditului reprezintă numărul necesar de zile de audit, pentru un singur auditor. Durata specificată include planificarea auditului, analiza documentației, auditarea la fața locului (intervievări, verificări de înregistrări și documente, verificări ale proceselor), precum și emiterea raportuui. PLanificarea auditului și emiterea raportului nu trebuie să reprezinte mai mult de 10% din durata totală a auditului. Nu se ia în considerare durata de timp necesară deplasării la locațiile organizației ce se certifică.

  Uzual, durata tipică a zilei de audit este de 8 ore. Nu este permisă reducerea duratei de audit prin mărirea numărului de ore de auditare per ziua de audit. Duratele specificate în cea de-a doua coloană sunt valabile pentru auditarea la fața locului.

Factorii care pot determina creșterea sau descreșterea duratei de auditare sunt prezentați în secțiunea 4 din această pagină.


2. Durata și frecvența auditurilor de supraveghere.

Durata auditurilor de supraveghere este proporțională cu durata auditului inițial. Anual, durata auditurilor de supraveghere trebuie să fie aproximativ o treime din cea inițială. Această planificare trebuie revizuită periodic, cu luarea în considerare a schimbărilor din organizație, maturitatea sistemului de management, etc. Revizuirea planificării trebuie realizată cel puțin pe parcursul recertificării.


3. Durata auditului de recertificare.

Aceasta este proporțională cu durata auditului inițial de certificare, fiind de aproximativ două treimi din aceasta, sub rezerva menținerii neschimbate a condițiilor inițiale de certificare, cum ar fi mărimea organizației, procesele sale, locații, etc.


4. Factori care contribuie la creșterea duratei de auditare:
 1. logistică complexă, însemnând mai mult de o locație sau o clădire;
 2. angajați care vorbesc mai mult de o limbă și care necesită un traducător sau care împiedică auditorul să lucreze independent;
 3. suprafață mare a proceselor (spre exemplu, exploatări forestiere);
 4. nivel ridicat de reglementare (spre exemplu, industria alimentară, a medicamentelor, aerospațială, nucleară);
 5. complexitate înaltă a proceselor sau un număr relativ mare de angajați, care efectuează activități unice;
 6. procese care implică o combinație de hardware, software, procese și servicii.

Notă: Nu este nici un fel de limitare a duratei maxime a auditului de certificare inițială.

 
Factori care permit scăderea duratei de auditare:
 1. lipsa proiectării sau anumite elemente ale ISO 9001:2008 ce nu sunt incluse în sistemul de management al calității;
 2. risc scăzut sau absența riscului din produs sau serviciu, inclusiv procese;
 3. cunoașterea anterioară a organizației (spre exemplu, organizația a fost certificată în baza altui standard, de același organism de certificare);
 4. număr mic de locații (spre exemplu, o singură clădire);
 5. organizația este deja pregătită pentru certificare (spre exemplu, este deja certificată de către un alt organism de certificare sau de o terță parte recunoscută);
 6. în general există o singură activitate principală (spre exemplu, servicii simple);
 7. maturitate mare a sistemului de management al calității;
 8. procentaj mare de angajați care fac același lucru.

Notă: Reducerea maximă permisă este de 30% din durata specificată în tabelul din secțiunea 1 a acestei pagini.


Am oferit informațiile de mai sus pentru ca să puteți calcula singur durata auditului, respectiv să estimați costurile specifice. Spre exemplu, pentru 4 zile de auditare inițială, unde nu este necesară creșterea sau descreșterea duratei, cunoscând costul de auditare per ziua de audit în România (între 150€ și 300€), se obține un cost cuprins între 700€ și 1200€. La acesta se adaugă onorariul pentru analiza documentației, care este cuprins între 50€ și 250€; unele organisme de certificare solicită un onorariu pentru emiterea certificatului, care este de 150€. Costurile de transport și cazare se suportă de organizația ce se certifică. La toate acestea se adaugă TVA. În plus, se adaugă onorariul (redevența) pentru utilizarea certificatului, care este cuprins între 100€ și 350€ și se ajunge la un cost inițial cuprins între 1000€ și 1950€, plus TVA (fără costuri de transport și cazare incluse).

Sunteți interesat să aflați cât vă costă certificarea cu Quality & Environmental Certification? Aproape sigur veți avea o surpriză plăcută. Click aici...

   
         
     
© 2005 - 2010 QEC Romania. Toate drepturile rezervate.
Ultima actualizare: 26 Iunie 2010