Nu doar soluția pentru certificarea ISO 9000,    
ci partenerul dvs. pe termen lung...    
     Quality & Environmental Certification Romania   Contact
Home Noutăți Despre noi QEC Mondial Acreditare Certificare Aplicație Cotație ISO 9001:2008 Ghidul IAF 62:1996 Link-uri utile
 
 
 
     
 
 
   

Pentru a putea emite o ofertă specifică certificării, este necesa să completați formularul următor și să-l trimiteți spre noi. Dacă doriți, puteți face download a versiunii tipăribile, care poate fi găsită aici. Formularul paote fi transmis prin fax la numărul (0268) 416.383. Câmpurile cu culoare roșie sunt obligatorii.

Dacă doriți să vă transferați la noi de la un alt organism de certificare, vă rugăm să includeți în secțiunea 12 numele organismului de certificare, precum și numărul certificatului și data de expirare a acestuia..

 

1. Informații privind organizația:
Numele dvs. :    Prenumele dvs.:
Funcția:             Organizația
Principalele activități ale organizației:

Adresa sediului principal:

Oraș:           Cod poștal:                             
Telefon:      Fax:      E-mail:
URL (dacă există):
 
2. Detalii privind sistemul de management:
Numele Reprezentantului Managementului:
Structura departamentelor/compartimentelor și angajați (incluse în sistemul de management):
Compartiment/departament (ex. aprovizionare, producție, etc.):                                                         Angajați:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                                                       Total angajați:
 
3. Această secțiune este dedicată organizațiilor ce operează în mai multe locații.
Introduceți în fiecare rând detalii privind fiecare locație, excluzând sediul principal.
Adresa și orașul:                                                                                                                                  Angajați:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                         Număr de locații (lăsați neschimbat dacă există doar sediu principal):      
 
4. Standard(e) aplicabil(e):
     ISO 9001:2008          Da Nu
     ISO 14001:2004        Da Nu
     OHSAS 18001:1996 Da Nu
     HACCP                      Da Nu
 
5. Principalele produse sau servicii furnizate de organizație:
 
6. Principalele materiale folosite în procese:
 
7. Domeniul sistemului de management al calității:

Folosirea Mărcii de Acreditare indică acreditarea pe acele activități acoperite de certificatul cu numărul 077
 
8. Organizația desfășoară activități la sediul clientului?   Da Nu
Dacă da, precizați activitățile desfășurate la client:
 
9. Există excluderi din claza 7 a ISO 9001:2008?   Da Nu
Dacă da, precizați-le mai jos, împreună cu agrumentarea specifică:
 
10. care din următoarele există?
     Manualul calității
     Proceduri și identificarea proceselor
     Instrucțiuni de lucru
     Documentație controlată
     Audit intern
     Analiza managementului
 
11. Suntem gata pentru certificare   ACUM, sau la data de
 
12. Vă rugăm să includeți mai jos orice altă informație pe care o considerați relevantă:
 
      
 
   
© 2005 - 2010 QEC Romania. Toate drepturile rezervate.
Ultima actualizare: 26 Iunie 2010