Nu doar soluția pentru certificarea ISO 9000,    
ci partenerul dvs. pe termen lung...    
     Quality & Environmental Certification Romania   Contact
Home Noutăți Despre noi QEC Mondial Acreditare Certificare Aplicație Cotație ISO 9001:2008 Ghidul IAF 62:1996 Link-uri utile
 
 
 
     
 
 
   
Această secțiune vă furnizează informații despre procesul de certificare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

 

Etapele certificării
 
Detalii
 

1. Aplicația pentru certificare

Este necesar să ne furnizați informații referitoare la organizație, astfel încât să putem emite o ofertă adecvată. Informațiile necesare se referă la produsele sau serviciile pe care organizația le furnizează clienților, numărul de angajați angrenați în sistemul de management, etc. Puteți folosi formularul aflat în secțiunea Aplicație.


2. Analiza aplicației

La primirea aplicației, o analizăm, pentru a determina dacă dispunem de abilitățile și experiența necesară pentru a efectua certificarea pe standardul ISO 9001:2008 sau alte standarde, pentru activitatea în cauză. Nu trebuie să înțelegeți că nu dispunem de auditori cu experiență... Analiza este realizată pentru a determina dacă QEC are acreditarea pentru activitatea în cauză (spre exemplu, în momentul de față nu avem acreditarea pentru industria nucleară).


3. Răspunsul nostru aferent aplicației dvs.
 

Prima noastră decizie este aferentă capabilității noastre de a satisface cererea dvs, pe baza informațiilor furnizate în prealabil. Dacă avem capabilitatea necesară, veți primi de la noi o ofertă, ce include toate detaliile necesare; oferta este valabilă 90 de zile de la data emiterii ei, sub rezerva îndeplinirii criteriilor stipulate în Ghidul IAF 62/EN 45012 (mărimea organizației, principalele procese, reduceri sau creșteri ale duratei auditului la fața locului, etc.). Oferta însoțește propunerea de contract. Vă vom solicita să analizați cu atenție documentele înaintate, iar dacă acestea sunt acceptabile, vă rugăm să le semnați și să le returnați spre noi. Orice divergențe aferente acestor documente se soluționează înainte de aprobarea contractului de către noi, respectiv de către dvs.

Dacă ajungem la concluzia că nu avem capabilitatea necesară de a efectua certificarea, vă vom informa asupra acestui lucru, cu regretul că cererea dvs. este dincolo de puterile noastre.


4. Analiza documentației sistemului de management
 

Documentația sistemului de management trebuie trimisă spre noi, fie în format electronic, fie în variantă tipărită. Documentația pe care o solicităm constă în manualul de management și toate procedurile existente, aferente acestuia. Dacă este cazul, vom solicita și alte documente.

Documentele primite sunt analizate pentru a determina dacă conținutul lor satisface cerințele standardului aplicabil. Dacă identificăm neconformități, vă vom informa prompt despre acest lucru, înainte de auditul la fața locului; astfel, aveți răgazul necesar pentru a corecta deficiențele semnalate.


5. Pre-auditarea
 

Uzual, în mod gratuit, efectuăm un audit anterior celui oficial de certificare. Scopul acestui audit este de a identifica zonele care ar putea prezenta dificultăți în cadrul auditului oficial. Durata uzuală a preauditului este de o zi, cu adaptare la specificul organizației. Rețineți că un preaudit soldat cu un rezultat favorabil nu garantează că în cadrul auditului de certificare nu vor fi depistate neconformități. Preauditul este destinat unei investigații de tip general a organizației și sistemului aferent, folosind o eșantionare redusă.

Vă rugăm să înțelegeți exact rolul preauditului. Auditorii nu au permisiunea de a furniza consultanță, în vederea soluționării problemelor depistate în timpul preauditului.


6. Auditul propriuzis
 

În această etapă emitem Planul de Audit, ce este transmis spre dvs. Astfel vă informăm despre detaliile specifice, cum ar fi planificarea pe ore, zone, auditori, etc. Observațiile dvs. privind Planul de Audit sunt analizate, astfel încât să se îndeplinească obiectivele auditului.

Am văzut reacțiile auditaților pe parcursul auditurilor de certificare și le înțelegem foarte bine. Ceea ce trebuie să rețineți este faptul că auditorii QEC nu sunt polițiști, inchizitori sau reprezentanți a-i vreunei instituții de control a statului. Sunt doar oameni care dorescă să vă ajute să vă îmbunătățiți performanța, prin semnalarea neconformităților din cadrul sistemului de management, bazându-se pe experiența și abilitățile lor. Ori de câte ori este nevoie, apelăm la experți tehnici să se asiste, pentru a atinge cu succes obiectivele auditului.


7. Neconformități
 

Este posibil ca lucrurile să nu fie atât de bune pe cât ne-am sau v-ați aștepta. În astfel de situații, emitem rapoarte de neconformitate, fără ezitare. Acestea vă semnalează în mod formal despre deficiențele depistate pe parcursul auditului. Astfel de situații apar atunci când cerințele standardului aplicabil nu se respectă, sau atunci când propria documentație nu se respectă.

Auditorii vă vor informa despre modalitățile prin care puteți obține totuși certificarea ISO 9000.

Chiar dacă nu se depistează neconformități pe parcursul auditului de certificare, aceasta nu înseamnă că nu există. Auditarea se realizează prin eșantionarea sistemului de management. Este rolul auditului intern să descopere acele neconformități.

Dacă nu se depistează neconformități, auditorii vor fi mai mult decât fericiți să recomande certificarea în baza stadardului ISO 9001:2008 sau a altor standarde aplicabile.

Ceea ce ne diferențiază cu adevărat de alte organisme de certificare este faptul că nu este important numărul de neconformități, ci efectele lor. Nu avem reguli de genul "dacă găsim mai mult de 5 neconformități minore, certificarea este respinsă". Este foarte posibil să existe mai mult de 5 neconformități, și totuși să obțineți certificarea.


8. Raportul de audit și analiza documentelor, de către headoffice -ul QEC
 

După finalizarea auditului de certificare, auditorii emit Raportul de Audit, care include toate elementele depistate pe parcursul auditului. Raportul este înaintat Board-ului de Certificare QEC; obiectivul analizei este de a confirma faptul că auditul a fost efectuat corect, iar recomandarea auditorilor este pertinentă.


9. Emiterea certificatului
 

FELICITĂRI! Ați obținut certificarea ISO 9000.

QEC Ltd. emite certificatul pentru organizația dvs. Oficial, procesul de certificare se încheie aici, începând faza de menținere a certificării. Certificatul este valabil pe o perioadă de trei ani, condiționat de rezultatele auditurilor de supraveghere.

La data predării certificatului veți fi informat privind regulamentul de utilizare a certificatului, precum și despre frecvența și durata auditurilor de supraveghere.

Apropo, nu v-am spus încă? Nu percepem nici un fel de taxă de utilizare a certificatului! Nu credem că certificatul, care în esență este o foaie de hârtie, poate să vă poate costa între 100€ și 300€ anual.


10. Audituri de supraveghere
 

Scopul auditorilor de supraveghere este de a dovedi că organizația dvs. respectă cerințele ISO 9001:2008 sau a standardelor aplicabile, în baza cărora s-a emis certificatul. Auditurile de supraveghere reprezintă unul din mijloacele prin care organizația își îmbunătățește performanța. În mod normal, îmbunătățirile sunt infinite, datorită numeroaselor oportunități existente. Vom fi fericiți dacă pe parcursul auditurilor de supraveghere nu se depistează neconformități, însă nu le vom ascunde dacă le depistăm. Să nu uităm că unul din principiile de auditare este raportarea corectă și completă a tuturor elementelor depistate pe perioada auditurilor.


11. Recertificarea
 

După cum deja cunoașteți, certificatul este valabil pe o perioadă de trei ani. La expirarea lui, este efectuată o reevaluare completă a sistemului de management, cu includerea analizei tuturor rapoartelor auditurilor de spuraveghere, a neconformităților aferente, a evoluției performanței organizației, etc.


12. Continuarea ciclului de certificare
 
Atâta timp cât doriți, ciclul de supraveghere - recertificare va continua.

Dacă v-am convins de profesionalimul nostru sau cel puțin v-am captat atenția, folosiți acest link pentru a ne trimite intenția dvs- de a vă certifica cu noi sistemul de management.
   
 
© 2005 -2010 QEC Romania. Toate drepturile rezervate.
Ultima actualizare: 26 Iunie 2010